Andra sätt att sia i aktiemarknadens utveckling

Det är synnerligen lätt att göra misstag på aktiemarknaden, och det gäller oavsett på vilken handelsplattform man väljer för att göra sina misstag. Binära optioner kan bli en kostsam läxa. Själv fick jag betala för en sån där riktigt dyr lektion med handel i binära optioner då jag handlade i olja. Jag hade läst i dagens industri och liknande media att Saudiarabien tillsammans med bland annat Ryssland planerat för prisökningar på oljan, eftersom priset på olja var historiskt lågt.

Jag tyckte det var mystiskt att man var så öppen med vilka planer man hade, eftersom det ju var en form av kartellbildning där man gick ihop för att höja priserna på olja. Dock såg jag i den handelsplattform där jag handlade med binära optioner hur grafen för olja började gå spikrakt uppåt. Rakt framför ögonen såg jag hur priset på olja ökade.

Jag var naturligtvis tvungen att göra en placering i olja och valde att placera i flera mindre portioner för att inte riskera så stora förluster. Satsningen visade sig vara god. Dock var jag dålig på att förutse exakt hur stort inflytande den här typen av affärsöverenskommelser har på oljepriser, råvaror och aktiehandel, så jag gjorde en felsatsning därför att svängningarna på marknaden går snabbt.

Realistiskt sett borde det vara klokt att satsa på en avmattning, stabilisering och kanske till och med ett kursfall och normala fluktuationer på marknaden. Det var den tron jag förlorade på. Har man väl bestämt sig för att manipulera med priserna genom olika typer av överenskommelser så finns det ingenting som heter normal, verklighetsförankrad och realistisk prisbild.

Den här typen av överenskommelser hade inte varit tillåtna om det inte vore för det faktum att man inte höll sina planer hemliga. Detta är troligtvis en skandal… egentligen… att marknaden är så lättmanipulerad.

Men – jag visste om det. Planerna var ingen hemlighet. Utvecklingen hade varit omöjlig att sia om eftersom oljepriset var historiskt lågt – men sammangåendet mellan oljeproducerande länder för att höja priset på olja var ingen hemlighet, så istället för att titta i stjärnorna efter de goda investeringarna så kan man läsa nyheter rörande priserna på råvaror. För mig var det ingen nyhet – jag var bara inte smart nog att dra nytta av den information jag hade; och det förlorade jag på.