Monthly Archives: February 2017

MLM och pyramiderna

Multi Level Marketing ses av många som svaret på svåra ekonomiska problem. MLM finns i ett stort antal varianter. Vad Multi Level Marketing handlar om är en modern variant av kedjebrevet. De flesta stöter på någon form av MLM under sin livstid. De jobbar med diverse produkter och varje månad ska man investera i ett…

Läs mer
Back to top