Fiatpengar och guldinvesteringar

Bankerna världen över är privatägda, även om det inte är allmänt känt. Från början när bankväsendet startades backades lån och krediter upp med guldreserver. Banken hade alltså täckning i form av guld till de lån de delade ut. I dag har de inte några guldreserver. Idag backas lånen upp av digitala valutor, ettor och nollor, siffror, nummer och fiatpengar. Fiat kommer av latinets “att göra” och fiatpengar innebär att man “gör” pengar genom att backa upp ett lån till exempel till ett fastighetsköp. Vad som händer är att banken lånar ut sitt goda namn till den som säljer fastigheten. Därefter övergår fastigheten i bankens ägo – tills dess att den som köpt fastigheten betalat den summa till banken som fastigheten såldes för. Ja – det är faktiskt så det går till. Banken skapar pengar genom att sätta folk i skuld genom lån. Så är det.

Därför blir det nu allt populärare att investera i guld. Att investera i guld är en säker investering. Värdet av guld står sig oavsett hur pengarnas värde än ser ut på grund av inflation och deflation.

Om du hade en guldtacka i början av nittonhundratalet så kunde du köpa en T-Ford – och har du en guldtacka idag så kan du köpa en Bentley. Värdet på guld står sig som sagt oavsett pengens värde.

Några familjer på planeten jorden blir oerhört rika på att folk ställer sig i skuld genom att ta lån. Bankirer och finansfamiljer som Rothschild äger i stort sett varje bank över hela världen. Tänk efter innan du ställer dig i skuld till dem. Kanske är det bättre att börja spara till den första guldtackan istället.